Stockholms tingsrätt avgör: Kindred Group segrar över Per Holknekt i uppmärksammad spelberoendemål

Uppdaterat

I ett betydelsefullt avgörande den 14 februari 2024, fastställde Stockholms tingsrätt domen i den mycket omtalade rättsliga striden inom iGaming-världen mellan entreprenören och Odd Molly-grundaren Per Holknekt och speljätten Kindred Group, som driver Unibet och andra spelvarumärken. Tvisten, som har väckt stor uppmärksamhet, slutade med att Holknekt dömdes att betala över 2 miljoner kronor i rättegångskostnader till Kindred Group och dess dotterbolag Spooniker, efter att ha förlorat målet där han krävde över 10 miljoner kronor i ersättning för påstått uppmuntran till spelberoende.

Per Holknekt, känd för sitt engagemang mot spelberoende och som tidigare kämpat med eget spelmissbruk, hade anklagat Kindred Group för att ha uppmuntrat honom att fortsätta spela trots tydliga tecken på beroende. Holknekt, som uppskattar sina förluster till omkring 26 miljoner kronor under en 15-årsperiod, överväger nu möjligheten att överklaga domen.

Kindred Group, å sin sida, fortsätter att framhålla sitt åtagande mot bekämpningen av spelberoende genom sin strategi ”Resan mot noll”, som syftar till att minska intäkterna från skadligt spelande till noll procent. Genom att regelbundet publicera data om andelen intäkter från högriskspelare och effekten av sina spelpreventionsåtgärder, understryker företaget sitt engagemang för en trygg och ansvarsfull spelupplevelse.

Denna dom understryker de komplexa utmaningarna inom spelindustrin och vikten av att balansera affärsintressen med ansvarsfullt spelande. Samtidigt som Kindred Group pekar på sitt fortsatta arbete mot spelberoende, kvarstår frågan om spelbolagens ansvar och individens sårbarhet i centrum för den fortsatta debatten.